Laparaskopik Cerrahi

Bize Hemen Ulaşın Tel: 0533 028 06 26

Laparoskopi

Teknolojik gelişmelerle birlikte klasik Genel Cerrahi uygulamalarının yerini; daha az kesi yeri, daha az ağrı ve erken dönemde iyileşme ile sonuçlanan laparoskopik cerrahi almaktadır. Son yıllarda, Genel Cerrahiyi ilgilendiren birçok ameliyat laparoskopik yöntemle daha güvenilir bir şekilde yapılmaktadır. Hatta eskiden zor olan ve az uygulanan bazı ameliyatlar laparoskopi ile birlikte daha kolay ve sorunsuz uygulanmaya başlanmıştır.

Laparoskopik Cerrahi Nedir?

Laparoskopik cerrahi, karın veya göğüs bölgesini ilgilendiren ameliyatlarda, alışılagelmiş geniş kesiler yapmadan, birkaç ayrı noktadan vücuda yerleştirilen ince tüplerin (trokar) içinden sokulan aletler ve bir kamera yardımı ile gerçekleştirilen ameliyatlardır.
Karın içini aydınlatarak, hastalık veya problemleri doğrudan gözlemleme ve aynı anda karında çeşitli bölgelerine açılan 5–10 mm’lik deliklerden içeri sokulan yardımcı aletler ile tedavi olanağı da verir.

Laparoskopik ameliyatlar nasıl yapılır?

Laparoskopik ameliyatlar genel anestezi altında, hasta uyutularak yapılır. Bu ameliyatı yapabilmek için bir laparoskopi ünitesine, uygun el aletlerine ve tabii ki deneyimli bir cerrah ve ekibine ihtiyaç vardır.

Laparoskopik ameliyatların avantajları nelerdir?

Deneyimli ellerde laparoskopik cerrahi karın açılarak yapılan ameliyatlardan iyi sonuçlar vermektedir. Laparoskopik cerrahinin başlıca en önemli avantajları:
Ameliyatların uzun kesiler yapılmadan gerçekleştirilebilmesi çok daha az ameliyat izi ile sonuçlanmaktadır.
Laparoskopik ameliyatların birçok ameliyat çeşidi için başta kanama ve enfeksiyon olmak üzere daha az yan etkiye neden olduğunu ortaya koymuştur.
Ameliyat alanında daha az doku hasarının olması, daha kolay ve hızlı iyileşme sağlamaktadır
Laparoskopik yöntemin en belirgin avantajlarından biri de ameliyat sonrası hastanın ağrısının daha az olması ve daha az ağrı kesiciye gereksinim duymasıdır.Enfeksiyon kapma ihitimali çok zayıf olduğundan açık yöntemdeki gibi operasyon sonrası antibiyotik kullanımı yapılmaz.
Laparoskopik cerrahide hastanede kalış süresi de daha kısadır.

Kliniğimiz bünyesinde Türkiye’de ilk kez veteriner alanda laporoskopi uygulaması yapılmıştır. Dişi köpeklerde kısırlaştırma, erkek köpeklerde kriptorşidzm operasyonları (bir ya da iki testisin karın boşluğunda olması), safra kesesi operasyonları (taş vs.) , karın boşluğundaki organlardan biyopsi alınması, nefrolojik ameliyatlar, pericardial effüzyon (kalp zarında sıvı birikimi) kliniğimiz bünyesinde başarı ile yapılan laparoskopik ameliyatlardır.

Açık Sohbet
1
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Hemen Arayın